Stedelijk Onderwijs

De Wereldreiziger

kleuter- en lagere school
Ontdek onze hefbomen
Flexibel Lesgeven
De publicatie Flexibel lesgeven - 
Leidraad voor het inzetten en ontwikkelen van lerarencompetenties in het lager onderwijs

Leidraad voor het inzetten en ontwikkelen van lerarencompetenties in het lager onderwijs

Het geeft voldoening om door wetenschappelijk onderzoek op juiste waarde geschat te worden. De Wereldreiziger wordt in deze publicatie als een van de 8 goede praktijken in Vlaanderen aangehaald.
Deze publicatie zet dik in de verf waarom het competentiegericht personeelsbeleid van basisschool De Wereldreiziger sterk gewaardeerd wordt door vooraanstaande onderwijsexperten.

Een korte beschrijving van het boek.
Het lager onderwijs kent momenteel twee cruciale uitdagingen: de toenemende diversiteit binnen de leerlingenpopulatie en de overgang tussen het lager en secundair onderwijs. Dit boek toont aan dat een belangrijk antwoord op die uitdagingen ligt in een personeelsbeleid waarin de competenties van leraren gericht ingezet en ontwikkeld worden.
Daarvoor beschrijft Flexibel lesgeven acht praktijkvoorbeelden die ingaan op de vakkennis van leraren, verhoogde vormen van samenwerking of variaties in taakinvulling. De auteurs brengen ervaringen van leerlingen, leraren en directieleden in kaart en koppelen die aan de reflecties van vooraanstaande onderwijsexperten.
Uit de voorbeelden destilleren de auteurs essentiële krachtlijnen en concrete aanbevelingen voor het onderwijs van morgen. Daarin staan teamleren, cocreatie, onderwijskundig leiderschap en professionele leeromgevingen centraal. Zo inspireert Flexibel lesgeven leraar, directie en beleidsverantwoordelijke om de leerkracht als cruciale onderwijstroef te blijven uitspelen.