Stedelijk Onderwijs

De Wereldreiziger

kleuter- en lagere school
Hoe werken wij?

Jouw kind bij ons op school
Je kind wordt in onze school klaargestoomd voor de wereld van morgen. Dat doen wij aan de hand van de volgende belangrijke ideeën.
Openheid en Eerlijkheid tegenover elkaar
Openheid en eerlijkheid tegenover elkaar
Alleen wanneer je open en eerlijk bent kan je van elkaar leren. Door vanaf de kleuterschool deze waarden centraal te stellen slagen we erin om onze leerlingen in dialoog te laten gaan.
Zo bouwen wij mee aan een open en eerlijk Antwerpen. De wereldreizigers zijn immers de Antwerpenaren van de toekomst!
Projecten op maat van je kind
Aan de hand van projecten proberen we naast de traditionele leerstof jouw kind ook uit te dagen in minder vanzelfsprekende dingen.
Van een milieubeleid op school over stopmotionfilmpjes maken tot oudere kinderen die voorlezen aan de kleinsten. Er is altijd wel iets te doen in onze school waardoor leerlingen bijzondere vaardigheden opdoen.
Zo ontwikkelen we veel meer dan alleen het leren.
Projecten op maat van je kind
Respect voor elkaar en de omgeving
Respect voor elkaar en de omgeving
In onze school staat respect centraal. Respect voor elkaar en voor anderen. Respect voor onze planeet, onze omgeving, onze stad en straat. Elkaar goed begrijpen en verschillen tussen mensen respecteren zijn volgens onze school de sleutel tot succes.
Bij ons word je wereldburger.
Talent is bijzonder en bijzondere talenten
Het is belangrijk dat iedereen zijn eigen talenten kent. Weten waar je goed in bent en weten waar je goed in wilt worden. Daar draait het eigenlijk allemaal om. Competenties verwerven en leren gaan hand in hand. Talent krijgt zo de mogelijkheid om zich te ontwikkelen.
De wereldreizigers worden op verschillende manieren gestimuleerd om zelf op zoek te gaan naar hun sterke kanten.
Talent is bijzonder en bijzondere talenten
Veiligheid voor jezelf en voor anderen
Veiligheid voor jezelf en voor anderen
Veiligheid is erg belangrijk in de Wereldreiziger. Pas wanneer iemand zich veilig voelt is er ruimte om te leren.
We werken samen aan veiligheid. Veiligheid in de school, op straat in het verkeer.
Veiligheid betekent ook dat je bij ons over je gevoelens kan spreken.
Door te "zorgen voor onze leerlingen" kunnen ze bij ons hun ei kwijt. Ook wanneer het even wat moeilijker gaat.
Verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag
Een wereldreiziger weet dat zijn gedrag invloed heeft op zichzelf, anderen en de omgeving.
Dit groei- en bewustwordingsproces maakt hen gelukkiger omdat ze inzicht krijgen in de rol die ze zelf kunnen opnemen, hoe ze rekening met anderen kunnen houden en welk steentje ze kunnen bijdragen om de omgeving te verbeteren.
Een wereldreiziger beseft dat hij niet alleen in de wereld staat, maar een deel is van de klas, de school, de samenleving ...
Verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag
Verbondenheid tussen jouw kind en onze school
Verbondenheid tussen jouw kind en onze school
Verbondenheid is een sleutelwoord wanneer je samen aan projecten wil starten.
Leren, ontdekken, creeëren, het gaat allemaal zoveel beter wanneer je er samen aan begint.
We werken steeds aan het welbevinden van onze leerlingen. Zo zorgen we ervoor dat ze zich goed voelen.
Samen kunnen we heel wat aan.
Onze leerlingen voelen zich een Wereldreiziger en dat blijven ze hopelijk voor altijd!
Zelfredzaamheid en de juiste ondersteuning voor je kind
Kinderen kunnen heel wat zelf aan.
Wanneer ze de juiste vaardigheden ontwikkelen kunnen ze zelfstandig stappen zetten in hun leerproces. Daarom zet onze school in op die vaardigheden. Dat maakt dat leerlingen afhankelijk van hun vaardigheden andere ondersteuning genieten.
Zo zorgen we ervoor dat elke leerling onderwijs op maat geniet. Zo zorgen we ervoor dat elke kind eigenaar wordt van zijn eigen leren.
Zelfredzaamheid en de juiste ondersteuning voor je kind
Bovendien is De Wereldreiziger een Leerpunt en een Kennis- en Expertisecentrum gespecialiseerd in onderwijs aan anderstalige nieuwkomers. Zo neemt de school haar maatschappelijke rol op.